Newtonum zákon trochu jinak

Napsal Jarka Prosecká (») 20. 3. 2018 v kategorii O životě a lidech, přečteno: 186×
2017-12-26-18-30-38_2.jpg

Newtonův zákon trochu jinak ( aneb rukověť člověka)

Chci se trochu zamyslet nad tímto: jsme spolu propojení, a na zemi í vesmíru platí platí Newtonův zákon akce / reakce také v jiném, širším kontextu.
Vnějším Vesmírem se v mé úvaze rozumí všechen život mimo Já, vnitřní vesmír, to je naše duše, naše srdce, naše Já.
Zákon příčiny a následků akce/reakce nelze brát jako prostý trest za to, co děláme, spíš je třeba to brát jako pochopení uspořádání chodu světa. V sanskrtu se tomu říká karma resp.akce
1.Jak zaseješ, tak sklidíš
Nejedná se jen o prosté vysvětlení světské „ spravedlnosti“, božích mlýnech. ale lze říct, že je to základní parafráze příčiny a následku. Akce/reakce. Chci-li tedy štěstí, lásku, mír a přátelství nemohu mít v srdci nenávist, nemohu se chovat sobecky, nesoucitně a nepřátelsky k druhým lidem. Jednoduše sečteno: za vlastní štěstí jsme zodpovědní sami, sami si to řídíme svým chováním k druhým .
2. Odraz v zrcadle
V každém našem konání se dostáváme do nějakých situací. Takže je jasné, že jsme ti, kteří se zúčastňujeme těch situací ať chceme nebo ne. Náš vnitřní vesmír se spojuje s vesmírem vnějším. To spolu vzájemně o sebe naráží, dotýká se, kooexistuje. Dá se vypozorovat, ze když já mám na něco vliv, co je mimo mne, pak i to co je mimo mne, má vliv na mne. Je tedy dobré se obklopit tím, čím chci být, protože v čem žiji se v mé duši, v mém vnitřním vesmíru také odráží.
1.Hra na chci a nechci
Čím více se tomu člověk brání tím více ho „to“ vyhledává. K tomu lze říci tohle : z vlastní zkušenosti vím, že pokud něco beru negativně, s odporem a odmítám to přijmout jako fakt, pak se výsledek , který se má dostavit, dostaví jen později. Zbytečně se trápím déle. Není to o rezignaci, je to umění rozpoznat, kdy je třeba nechat to být, je to víra, kdy věřím, že se to vyřeší i beze mne a výsledek bude správný ( v souladu s vesmírem, osudem jak mým vnitřním, tak i tím vnějším)
4. Zdokonalování
Pokud chceme něco ovlivnit, většinou to nejde bez aktivního přístupu z naší strany. Když změníme sebe ostatní se mění potom samo, stačí to jen sledovat. Jediné co lze ovlivnit jsou naše mysl, emoce, naše očekávání, přání, naše strachy a postoje k druhým. Jde o vlastní růst a zdokonalování sebe sama. Mějte se rádi a budou se dít zázraky.

5. Definice odpovědnosti
Pokud se mi děje něco, co se mi nelíbí je většinou problém ve mne. Tak by se to dalo shrnout. Já sama jsem strůjcem svého štěstí. A to platí o všech lidech. To znamená, že všichni mají odpovědnost sami za sebe ( dodám, že přiměřeně svému věku a inteligenci. Tohle by měli rodiče své děti naučit co nejdříve)
6. Propojení
Všichni jsme propojení v jeden řetěz. Jeden článek řetězu ovlivní druhý článek, a ten další, a ten další. Vše začíná prvním a posledním článkem. I malá změna může vyvolat sekvenci akcí, až k velké změně . Proto nepodceňujme slova, myšlenky, činy jakkoliv se vám zdají nevýznamné
7. Soustředění
Všimněte si, že když se soustředíte jen na přítomnost necítíte hněv, zlost, žárlivost, vztek, nenávist, .. žádnou negativní myšlenka není ve vaší mysli. Zkuste se soustředit pouze na jeden objekt a ucítíte v duši nebeský klid. S tím už se dá přece pracovat, když vás někdo naštve, nebo se cítíte v nějaké situaci nepohodlně.
8. Život v praxi
Snažte se z minulosti jen poučit, ale netahejte si ji do „ tady a teď.“ Nevyčítejte sobě ani druhým, co se v minulosti stalo. Užívejte si každého dne, vždyť nevíte, který bude váš ( nebo jejich) poslední. Jde také o to, že minulost má tendenci se opakovat, dokud se z ní nepoučíme. A výčitky k poučení nepřispívají drží vás jen v minulosti. Točit se v kruhu. Ale pozor, to poučení může někdy spočívat ve vědomém přijetí věcí takové jaké jsou“. Bez odsuzování, hodnocení, odporu. Když změníme svůj postoj, ty „věci“ se mohou samy upravit a změnit bez nás.
9. Trpělivost a odměna
Říká se, že trpělivost růže přináší. Každá odměna začíná prací, snahou, dobrou vůlí. Pokud chci být trvale odměňován pak to vyžaduje trpělivou a vytrvalou práci. Čím více žijeme v jednotě s vesmírem (sami se sebou a okolím nejen nejbližším, ale i vzdáleným ), tím větší štěstí následuje. Trpělivost je známkou vědomé jednoty. Netrpělivost, prosazování svých představ, očekávání, znamená nejednotu a nežití v přítomnosti.
12. Závěr
Každá věc na světě, každá situace, každý jednotlivý život i neživot je výsledkem energie, která byla do toho vložena. Příspěvek (energie) každého z nás je příspěvek celému vesmíru . Jsme jeho součástí.

Hodnocení:     nejlepší   1 2 3 4 5   odpad

Komentáře

Zobrazit: standardní | od aktivních | poslední příspěvky | všechno
Článek ještě nebyl okomentován.


Nový komentář

Téma:
Jméno:
Notif. e-mail *:
Komentář:
[*1*] [*2*] [*3*] [*4*] [*5*] [*6*] [*7*] [*8*] [*9*] [*10*] [*11*] [*12*] [*13*] [*14*] [*15*] [*16*] [*17*] [*18*] [*19*] [*20*] [*21*] [*22*] [*23*] [*24*] [*25*] [*26*] [*27*] [*28*] [*29*] [*30*] [*31*] [*32*] [*33*] [*34*] [*35*] [*36*] [*37*] [*38*] [*39*] [*40*] [*41*] [*42*] [*43*] [*44*] [*45*] [*46*] [*47*] [*48*] [*49*] [*50*]   [b] [obr]
Odpovězte prosím číslicemi: Součet čísel devět a osm